Đầu phun sprinkler quay ngang PS217 3/4” D20 K=8.0

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Đầu phun sprinkler quay ngang PS217 3/4” D20 K=8.0

  Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 – hở
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 – quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS225 -quay lên

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS226 – Quay xuống K=8.0

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 – Quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – Quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS023 quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS182 gắn tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS228 Vách tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 đầu phun hở

  PS025 k=14 , PS026 K=14 , PS019 K=14 PS020 K=14

   

  Đầu phun sprinkler quay ngang PS217 3/4” D20 K=8.0

  Đầu phun chữa cháy quay xuống phản ứng tiêu chuẩn PS216 3/4” D20 K=8.0, Chứng chỉ UL

  PS216 pendent sprinkler 3/4” D20 K=8.0 loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun chữa cháy Sprinkler quay lên phản ứng tiêu chuẩn PS215 3/4” D20 K=8.0, Chứng chỉ UL

  PS215 Upright sprinkler 3/4” D20 K=8.0 loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  PS017 Upright Sprinkler 3/4”D20 loại K=8.0 loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun sprinkler D20 quay lên PS017 K=8.0

  PS016 Penden sprinkler 3/4” (D20) K=8.0  loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun chữa cháy quay xuống D20 Protector PS016 K=8.0

   

  PS015 Upright Sprinkler 3/4” (D20) K=8.0 loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun sprinkler quay lên D20 PS015 protector

  Đầu phun quay ngang phản ứng nhanh Sprinkler PS008 Protector, UL

  Đầu phun quay ngang Sprinkler PS007 Protector , UL, FM 

  Đầu phun âm trần, phản ứng nhanh PS006- Protector

  Đầu phun sprinkler phản ứng nhanh quay lên PS005 Protector

  Đầu phun sprinkler chữa cháy phản ứng nhanh PS004- quay xuống  UL/FM

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần

  Đầu phun sprinkler âm trần PS003 Protector

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên


  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống

   

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 – quay ngang