Download tài liệu hướng dẫn

 • Tiêu chuẩn EN54 trong thiết bị báo cháy

  Tiêu chuẩn EN54 trong thiết bị báo cháy

  Bảng liệt kê thông tin chi tiết  cho từng phần. Tiêu chuẩn EN 54 EN 54 Part 1 Fire detection and fire alarm systems. Introduction EN 54 Part 2 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel) EN 54 Part 3 Fire detection and … Đọc Thêm

 • Tiêu chuẩn UL là gì ?

  Tiêu chuẩn UL là gì ?

  Lịch sử phát triển của UL, chức năng nhiệm vụ, ý nghĩa của tiêu chuẩn UL UL (Viết tắt của: Underwriters Laboratory - tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm). Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc … Đọc Thêm

 • Ý nghĩa của Tiêu chuẩn FM Approvals

  Ý nghĩa của Tiêu chuẩn FM Approvals

  1/ Tổ Chức hình thành lịch sử tiêu chuẩn FM Approvals FM Approvals là nhà đánh giá và kiểm định quốc tế độc lập về chất lượng sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp có trụ sở tại Boston Hoa Kỳ trực thuộc tổ chức quốc tế FM Global (Được thành lập từ 1835 là tổ chức độc lập với uy tín cao chuyên đánh … Đọc Thêm

 • Tài liệu 1

  Đọc Thêm