Sprinkler Protector PS001, PS002 – Vietnamtnt – 02422625656- quay xuong- kèm nắp che- dongSprinkler Protector PS001, PS002 – Vietnamtnt – 02422625656 – đồng nguyên chất- quay xuong

Đầu phun chữa cháy quay xuống D20 Protector PS016 K=8.0

 • Giá thị trường: Liên hệ

  PS016 Penden sprinkler 3/4” (D20) K=8.0  loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun chữa cháy quay xuống D20 Protector PS016 K=8.0

  Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 – quay ngang

  PS016 Penden sprinkler 3/4” (D20) K=8.0  loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun chữa cháy quay xuống D20 Protector PS016 K=8.0

   

  PS015 Upright Sprinkler 3/4” (D20) K=8.0 loại 68 độ C / 79 độ C / 93 độ C

  Đầu phun sprinkler quay lên D20 PS015 protector

  Đầu phun quay ngang phản ứng nhanh Sprinkler PS008 Protector, UL

  Đầu phun quay ngang Sprinkler PS007 Protector , UL, FM 

  Đầu phun âm trần, phản ứng nhanh PS006- Protector

  Đầu phun sprinkler phản ứng nhanh quay lên PS005 Protector

  Đầu phun sprinkler chữa cháy phản ứng nhanh PS004- quay xuống  UL/FM

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần

  Đầu phun sprinkler âm trần PS003 Protector

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên


  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống