Đầu phun Drencher Hàn quốc

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Đầu phun Drencher hàn quốc, đầu phun sprinkler hở drencher hàn quốc

  Đầu phun drencher hàn quốc, đầu phun sprinkler loại phun hở Drencher hàn quốc

  Lưu lượng 80ℓ/min 0.1MPa(1㎏/㎠) và 80 Lpm

  Kích thước PT 1/2″
  lưu lượng(Capacity at 3.5㎏/㎠) 80 Lpm 80 Lpm
  góc độ 180° 120°
  trọng lượng 49g 46g
  lưu lượng/áp lực 80ℓ/min 0.1MPa(1㎏/㎠) 80ℓ/min 0.1MPa(1㎏/㎠)
  Chất liệu Brass