Tìm hiểu về Tiêu chuẩn NFPA20

Khái quát nội dung tiêu chuẩn NFPA20

NFPA là tên viết tắt xủa tổ chức National Fire Protection Association, một hiệp hội phòng cháy chữa cháy của Mỹ, tập hợp hàng trăm ngàn hội viên trên khắp năm châu, đã nổi tiếng khắp thế giới trong vai trò tư vấn và giáo dục về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ an toàn tài sản và tình mạng cho con người. Những tiêu chuẩn mà NFPA nêu ra đã được đúc kết, bổ sung và hiệu chỉnh qua nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của hàng ngàn chuyên gia qua nhiều thời đại và đã được các tổ chức chuyên môn khác có liên quan thừa nhận rộng rãi xưa nay.

Một số tiêu chuẩn do NFPA đưa ra :

 1. NFPA 13 D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One-and Two-Family Dwellings and Munufactured Homes.
 2. NFPA 13 R, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in ResidentialOccupancies up to and Including Four Stories in Height.
 3. NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
 4. NFPA 20, Standard for the Installation of Centrifigal Fire Pump.
 5. NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection.
 6. NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water- Based Fire Protection .
 7. NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code
 8. NFPA 96, Standard on Ventilation Control & Fire Protection of Commercial Cooking Operations.
 9. NFPA 231, Standard for General Storage.
 10. NFPA 231 C, Standard for Rack Storage of Materials.
 11. NFPA 231 D, Standard for Storage of Rubber Tires
 12. NFPA 231 F, Standard for the Storage of Roll Paper

Bài Viết Liên Quan