Thông số Ống mềm có kiểm định bởi cục PCCC- theo TCVN13455:2022

Thông số Ống mềm đã được kiểm định PCCC- bởi cục PCCC Việt Nam, Loại Ống mềm dành kết nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 loại dài 700mm đã kiểm định PCCC. 

Thông số kỹ thuật: 

 • Hãng sản xuất: Daejin
 • Tên gọi: Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy
 • Tiêu chuẩn: TCVN13455:2022
 • Chứng nhận: UL, KFI, ABS, LPCB
 • Chiều dài cơ bản tiêu chuẩn: 700mm (70cm hoặc 0.7 mét)
 • Mã hiệu: DJ25UB-700
 • Kiểu cách: Không vỏ bện Inox
 • Kiểm định: dán tem và kiểm định bởi Cục PCCC Việt Nam
 • Quy cách: 20 bộ/ hộp
 • Phụ kiện: đầy đủ kèm theo
 • Kết nối: với đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, kết nối với Ống thép D25.
 • Tải bản Cattalog Daejin: Tại đây (#CattalogDaejin)
Ống dài 700mm nối đầu phun chữa cháy sprinkler

Ống mềm Daejin có kiểm định bởi cục PCCC- tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13455:2022

Thông số Ống mềm đã được kiểm định PCCC- bởi cục PCCC Việt Nam, Loại có chiều dài thứ 2 là : Ống mềm dành kết nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 loại dài 1000mm đã kiểm định PCCC. 

Thông số kỹ thuật: 

 • Hãng sản xuất: Daejin
 • Tên gọi: Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy
 • Tiêu chuẩn: TCVN13455:2022
 • Chứng nhận: UL, KFI, ABS, LPCB
 • Chiều dài cơ bản tiêu chuẩn: 1000mm (100cm hoặc 1mét)
 • Mã hiệu: DJ25UB-1000
 • Kiểu cách: Không vỏ bện Inox
 • Kiểm định: dán tem và kiểm định bởi Cục PCCC Việt Nam
 • Quy cách: 20 bộ/ hộp
 • Phụ kiện: đầy đủ kèm theo
 • Kết nối: với đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, kết nối với Ống thép D25.
 • Tải bản Cattalog Daejin: Tại đây (#CattalogDaejin)
Ống mềm Daejin sản xuất

Ống mềm có kiểm định PCCC- TCVN13455:2022- dài 100mm áp lực 14bar

Bài Viết Liên Quan