Thông số mới của ống mềm nối đầu phun chữa cháy dài 1200mm theo TCVN13455:2022

Thông số mới cho Ống dài 1200mm của Daejin sản xuất và được cục PCCC kiểm định theo tiêu chuẩn mới nhất TCVN13455:2022.

Loại: Ống mềm dành kết nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 loại dài 1200mm đã kiểm định PCCC. 

Thông số kỹ thuật: 

 • Hãng sản xuất: Daejin
 • Tên gọi: Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy
 • Tiêu chuẩn: TCVN13455:2022
 • Chứng nhận: UL, KFI, ABS, LPCB
 • Chiều dài: 1200mm (120cm hoặc 1,2 mét)
 • Mã hiệu: DJ25UB-1200
 • Kiểu cách: Không vỏ bện Inox
 • Kiểm định: dán tem và kiểm định bởi Cục PCCC Việt Nam
 • Quy cách: 20 bộ/ hộp
 • Phụ kiện: đầy đủ kèm theo
 • Kết nối: với đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, kết nối với Ống thép D25.
 • Tải bản Cattalog Daejin: Tại đây (#CattalogDaejin)
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler- dài 1200mm

Ống mềm có kiểm định PCCC – theo TCVN13455:2022- dài 1200mm

Thông số mới cho Ống dài 1500mm của Daejin sản xuất và được cục PCCC kiểm định theo tiêu chuẩn mới nhất TCVN13455:2022.

Loại: Ống mềm dành kết nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 loại dài 1500mm đã kiểm định PCCC. 

Thông số kỹ thuật: 

 • Hãng sản xuất: Daejin
 • Tên gọi: Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy
 • Tiêu chuẩn: TCVN13455:2022
 • Chứng nhận: UL, KFI, ABS, LPCB
 • Chiều dài: 1500mm (150cm hoặc 1,5 mét)
 • Mã hiệu: DJ25UB-1500
 • Kiểu cách: Không vỏ bện Inox
 • Kiểm định: dán tem và kiểm định bởi Cục PCCC Việt Nam
 • Quy cách: 20 bộ/ hộp
 • Phụ kiện: đầy đủ kèm theo
 • Kết nối: với đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, kết nối với Ống thép D25.
 • Tải bản Cattalog Daejin: Tại đây (#CattalogDaejin)

Ống mềm có kiểm định PCCC- sản xuất bởi Daejin

Bài Viết Liên Quan