Trung tâm báo cháy thường 8 vùng MAG8

 • Giá thị trường: Liên hệ
  • 2 ngõ ra còi giám sát – 400mA mỗi ngõ;
  • 1 ngõ ra relay lỗi và 1 ngõ ra relay báo động lửa;
  • Double knock
  • Trì hoãn còi báo;
  • Supports relay expander and LOG module
  • Kích hoạt EOL cho phép tiếp tục giám sát các ngõ ra;
  • Walk test
  • Bề mặt điều khiển đa ngôn ngữ;
  • LED hiển thị;
  • Chìa khóa an toàn;
  • Hộp nhựa;