Trung tâm báo cháy Hochiki 2/4/8: HCV-2/4/8

 • Giá thị trường: Liên hệ

  – Đạt tiêu chuẩn BS EN54-2 và BS EN54-4.

  – Bộ hiển thị phụ kết nối 2 dây.

  – Lập trình tất cả các chức năng thông qua bảng menu đơn giản.

  – Tất cả các khối nằm trên cùng một board mạch.

  – Lắp đặt dễ dàng.

  – Phù hợp với đa số các chủng loại đầu báo.

  – Có 2 ngõ ra cho các thiết bị báo động, có giám sát đường dây.

  – Có thể tùy chỉnh thời gian trễ ngõ ra.

  – Ngõ ra NAC có thể tùy chỉnh

  – Có chế độ thiết lập ngõ ra NAC chỉ trì hoãn đối với đầu báo.

  – Có chế độ thiết lập ngõ ra NAC chỉ trì hoãn đối với nút nhấn.

  – Có tùy chỉnh giám sát ngắn mạch ngõ vào hay ngắn mạch ngõ ra báo cháy.

  – Có tùy chỉnh ngõ vào gài trạng thái hay ngõ vào không gài trạng thái.

  – Có tùy chỉnh trễ ngõ vào