Tổ hợp nút nhấn hệ thống điều khiển xả khí Unipos FD3050Y, FD3050G, FD3050B

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Nút nhấn duy trì tình trạng khẩn cấp FD3050B trong nhà được kích hoạt và một điện trở EOL tương thích với. Chương trình đếm ngược thời gian xả khí sẽ được bắt đầu bằng việc thoát chế độ duy trì khẩn cấp của FD3050B.

    – Đường dây báo cháy được điều khiển cho một mạch ngắn và cho một gián đoạn.

    – Nút nhấn FD3050B được lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.