Thiết bị cách li MTL7787+

  • Giá thị trường: Liên hệ

    – Lắp đặt thuận tiện, phù hợp với các thanh ray dạng DIN.

    – Các cọc đấu dây được đánh dấu bằng số và màu, có thể tháo rời để dễ dàng đấu dây.

    – Cho phép kết nối dây dẫn tiết diện tối đa 2.5mm2.