Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (5)

Ống mềm INOX nối đầu phun chữa cháy – Hàn quốc dài 1200mm

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Ống mềm INOX nối đầu phun chữa cháy – Hàn quốc dài 1200mm

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000


  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea


  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea


  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea

  Ống mềm INOX nối đầu phun chữa cháy – Hàn quốc dài 1200mm

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000


  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea


  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea


  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea