Ống mềm Daejin - PCCC- dài 1800mm - có FM
ống mềm DJ28B-1800

Ống mềm Daejin SS304- dài 1800mm- PCCC – nối Sprinkler.

 • Giá thị trường: Liên hệ
  Ống mềm Daejin - PCCC- dài 1800mm - có FM

  Ống mềm Daejin – PCCC- dài 1800mm – có FM

  Ống mềm Daejin SS304- dài 1800mm- PCCC – nối Sprinkler D15 hoặc D20. 

  Cấu tạo: Ống mềm Daejin : dài 1800mm.

  Kiểu cách: có vỏ bện Inox SS304.

  Kết nối: Ren ngoài, ren trong.

  Đầu vào Ống mềm Daejin: D25 (1inch).

  Đầu ra Ống mềm Daejin : D15- D20 (1/2inch, 3/4 inch).

  Chứng chỉ Ống mềm Daejin: UL

  Chứng chỉ Ống mềm Daejin : FM.

  Chứng nhận: Kiểm định PCCC – bởi cục PCCC cho Ống mềm Daejin.

  Ứng dụng: Ống mềm Daejin lắp đặt tại hệ thống PCCC.

  Phụ kiện Ống mềm Daejin: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, thanh vuông thép.

  Sản phẩm : Ống mềm Daejin sản xuất bởi – Daejin.

  Ống mềm Daejin - có kiểm định PCCC- có vỏ bện Inox- có FM - dài 1800mm

  Ống mềm Daejin – có kiểm định PCCC- có vỏ bện Inox- có FM – dài 1800mm

  Ống mềm Daejin - PCCC- dài 1800mm - có FM

  Ống mềm Daejin – PCCC- dài 1800mm – có FM

  Ống mềm Daejin SS304- dài 1800mm- PCCC – nối Sprinkler D15 hoặc D20. 

  Cấu tạo: Ống mềm Daejin : dài 1800mm.

  Kiểu cách: có vỏ bện Inox SS304.

  Kết nối: Ren ngoài, ren trong.

  Đầu vào Ống mềm Daejin: D25 (1inch).

  Đầu ra Ống mềm Daejin : D15- D20 (1/2inch, 3/4 inch).

  Chứng chỉ Ống mềm Daejin: UL

  Chứng chỉ Ống mềm Daejin : FM.

  Chứng nhận: Kiểm định PCCC – bởi cục PCCC cho Ống mềm Daejin.

  Ứng dụng: Ống mềm Daejin lắp đặt tại hệ thống PCCC.

  Phụ kiện Ống mềm Daejin: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, thanh vuông thép.

  Sản phẩm : Ống mềm Daejin sản xuất bởi – Daejin.

  Ống mềm Daejin - có kiểm định PCCC- có vỏ bện Inox- có FM - dài 1800mm

  Ống mềm Daejin – có kiểm định PCCC- có vỏ bện Inox- có FM – dài 1800mm