ống mềm Daejin - PCCC- vỏ bện dài 1000mm
ống mềm DJ28B-1000

Ống mềm Daejin D25- PCCC – vỏ bện INOX – 1000mm

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Cấu tạo Ống mềm Daejin

  ống mềm Daejin - PCCC- vỏ bện dài 1000mm

  ống mềm Daejin – PCCC- vỏ bện dài 1000mm

  Ống mềm Daejin D25- PCCC – vỏ bện INOX – 1000mm. 

  Cấu tạo Ống mềm Daejin

  ống mềm Daejin DJ28B-1000 có Ul và FM

  ống mềm Daejin DJ28B-1000 có Ul và FM