Ống mềm Daejin - vỏ bện SS304 - có dán tem PCCC - dài 1500mm
ống mềm DJ28B-1500

Ống mềm Daejin – 1500mm – có vỏ bện SS304 – ULFM

 • Giá thị trường: Liên hệ
  Ống mềm Daejin - vỏ bện SS304 - có dán tem PCCC - dài 1500mm

  Ống mềm Daejin – vỏ bện SS304 – có dán tem PCCC – dài 1500mm

  Ống mềm Daejin – 1500mm – có vỏ bện SS304 – ULFM – DJ28B. 

  tên gọi thông thường : Ống mềm Daejin, Ống mềm nối Sprinkler, Ống dẫn nước chữa cháy.

  mã hiệu: DJ28B-1500.

  kiểu cách : vỏ bện inox SS304.

  Chứng chỉ nhận: Ống mềm Daejin – UL

  Chứng chỉ nhận 2 : Ống mềm Daejin – FM

  Chứng nhận bởi CCSPCCC : có, dán tem PCCC.

  Thân ống: D28- ống xoắn Inox.

  Đầu vào Ống mềm Daejin: D25 – kép ren

  Đầu ra Ống mềm Daejin: D15 hoặc D20 – Reducer.

  Phụ kiện kèm Ống mềm Daejin: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, thanh thép vuông

  Ứng dụng: trong ngành lắp đặt PCCC.

  Ống mềm Daejin - nối Sprinkler D15 hoặc D20 - có chứng chỉ FM

  Ống mềm Daejin – nối Sprinkler D15 hoặc D20 – có chứng chỉ FM

  Ống mềm Daejin - vỏ bện SS304 - có dán tem PCCC - dài 1500mm

  Ống mềm Daejin – vỏ bện SS304 – có dán tem PCCC – dài 1500mm

  Ống mềm Daejin – 1500mm – có vỏ bện SS304 – ULFM – DJ28B. 

  tên gọi thông thường : Ống mềm Daejin, Ống mềm nối Sprinkler, Ống dẫn nước chữa cháy.

  mã hiệu: DJ28B-1500.

  kiểu cách : vỏ bện inox SS304.

  Chứng chỉ nhận: Ống mềm Daejin – UL

  Chứng chỉ nhận 2 : Ống mềm Daejin – FM

  Chứng nhận bởi CCSPCCC : có, dán tem PCCC.

  Thân ống: D28- ống xoắn Inox.

  Đầu vào Ống mềm Daejin: D25 – kép ren

  Đầu ra Ống mềm Daejin: D15 hoặc D20 – Reducer.

  Phụ kiện kèm Ống mềm Daejin: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, thanh thép vuông

  Ứng dụng: trong ngành lắp đặt PCCC.

  Ống mềm Daejin - nối Sprinkler D15 hoặc D20 - có chứng chỉ FM

  Ống mềm Daejin – nối Sprinkler D15 hoặc D20 – có chứng chỉ FM