Nút nhấn khẩn Multron Singapore

  • Giá thị trường: Liên hệ

    The Manual Call Points are provided maually trigger the Fire Alarm System

    With Innovative ‘Resettable Break-glass’ design, the replacement of the Break-glass after activation is no longer necesasry

    LPCB Approved

    ( chuyên cung cấp báo cháy Multron Sngapore, Trung tâm báo cháy Multron series CFP-600, Đèn báo cháy Multron MF-001, Đầu báo nhiệt Multron DET-C632, Đầu báo khói Multron DET-C631, Đầu báo khói tại chỗ Multron DET-BS04, Nút nhấn khẩn báo cháy Multron MCP-C652, Cuộn Vòi chữa cháy Multron D50- D65 Multron, Van góc chữa cháy Multron HV-007, Van góc chữa cháy Multron HV-005-1V-50, Van góc chữa cháy Multron HV-005-1V-65, Vòi chữa cháy Hose reel Multron, Lăng phun chữa cháy Multron, Bình chữa cháy bột ABC Multron, Bình chữa cháy khí CO2 Multron 5kg va 9kg, Bình chữa cháy tự động Multron , Còi đèn báo cháy kết hợp Multron AVD-C403 / AVD-A403, Đầu báo khói beam Multron singapore, BÁO CHÁY MULTRON, Cung cấp thiết bị báo cháy Multron.)