Nút nhấn khẩn DCP-AMS-KL

 • Giá thị trường: Liên hệ

  – Nút nhấn tích hợp địa chỉ.

  – Được cấu tạo bằng sắt.

  – Có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác.

  – Cực kỳ dễ sử dụng.

  – Có đèn LED hai màu báo trạng thái chờ và trạng thái báo động.

  – Địa chỉ được nhớ trong EEPROM.

  – Có thể khôi phục trạng thái nút nhấn qua hai hình thức chìa khóa hay bằng lục giác.

  – Đầu đấu dây cho phép dây tối đa là 14AWG

  – Có hộp để gắn nổi (Mã hộp gắn nổi là HPS-BB)