Nút nhấn dùng cho môi trường nguy hiểm CCP-E-IS

 • Giá thị trường: Liên hệ

  – Phù hợp cho cả loại nút nhấn khẩn vỡ kinh và nút nhấn khẩn không vỡ kinh

  – Lỗ đấu dây cho phép đấu dây tối đa 2.5mm2

  – Đạt tiêu chuẩn BS5839

  – Thiết kế lắp nổi

  – Đạt tiêu chuẩn ATEX II 1G Eex ia IIC T