Nút báo cháy khẩn cấp địa chỉ FD7150 Unipos

  • Giá thị trường: Liên hệ

    FD7150 Unipos đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : Năm 2007.

    FD7150 Unipos có bộ cách ly ngắn mạch tích hợp cho vòng lặp tín hiệu. Sự liên lạc giữa FD7150 và Panel được dựa trên một giao thức UniTalk riêng.