1101340607_image1759428

Khớp nối rãnh Ống thép linh hoạt Coupling

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Cung cấp tổng thể dự án sử dụng : Khớp nối rãnh Ống thép linh hoạt Coupling 

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM

  Sản phẩm : ứng dụng trong ngành dẫn chất lỏng, Nước chữa cháy, nước sinh hoạt, nước công nghiệp….

  Nhập khẩu trực tiếp : Từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc

  Cung cấp tổng thể dự án sử dụng : Khớp nối rãnh Ống thép linh hoạt Coupling 

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM

  Sản phẩm : ứng dụng trong ngành dẫn chất lỏng, Nước chữa cháy, nước sinh hoạt, nước công nghiệp….

  Nhập khẩu trực tiếp : Từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM, Galvanized, mạ kẽm

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr.12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 65, UL/FM

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM, hot dipped galvanized, mạ kẽm nhúng nóng.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 65, UL/FM.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 45, UL/FM.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 grade 12, UL/FM.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 45, UL/FM.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM.

  Flexible Coupling, khớp nối nhanh rãnh linh hoạt, A536 Gr. 12, UL/FM, galvanized, mạ kẽm nhúng nóng