Đèn báo vị trí MRIAD Cooper

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Đèn báo (MRIAD) tương thích với các hệ thống báo cháy địa chỉ thông minh Cooper. Thiết bị được kết nối trực tiếp với loop, và được gán địa chỉ mềm “soft addressed” bởi tủ trung tâm trên hệ thống cài đặt và được lắp đặt tích hợp cách ly ngắn mạch.