Dây nối mềm đầu phun Spinkler, D25, L=700mm

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=700mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1000mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1200mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1500mm

  Dây nối mềm đầu phun Spinkler, D25, L=1800mm

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, áp lực 14bar – chứng chỉ UL/LPCB/FM/KFI

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 700mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1000mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1200mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1500mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1800mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 2000mm.

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=700mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1000mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1200mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1500mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=1800mm

  Dây nối mềm đầu phun Sprinkler, D25, L=2000mm