Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, áp lực 14bar

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, áp lực 14bar

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 700mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1000mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1200mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1500mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 1800mm.

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, loại dài 2000mm.

  Dây nối mềm đầu phun Spinkler, D25, L=700mm

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, áp lực 14bar

  Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25, áp lực 14bar chứng chỉ UL/FM/LPCB