ỐNG MỀM daeji 2018 (10)1 daeji 2018 (3)- DAEJIN SPRINKLERVietnamtnt.com – 02422625656 (3)oNG MEM NOI sPRINKLERONG MEM NOI SPRINKLER- dAEJIN

Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – hãng Daejin
  mã hàng : DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800. – chứng chỉ UL/LPCB/KFI/MSA

  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – hãng Daejin
  mã hàng : DJ25B-700, DJ25B-1000, DJ25B-1200, DJ25B-1500, DJ25B-1800. – Chứng chỉ FM/UL/KFI/MSA…

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  Dây mềm nối đầu phun chữa cháy (loại FM) DJ25B-1800 loại dài 1800mm

  DJ25B-1800  đạt chứng chỉ FM

  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B700 dài 700mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B1000 dài 1000mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 dài 1200mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B1500 dài 1500mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 dài 1800mm

  Ống mềm DJ25UB và DJ25B / chứng chỉ UL/FM/LPCB/KFI

  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B2000 dài 2000mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B2500 dài 2500mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B3000 dài 3000mm
  Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B3500 dài 3500mm

  Ống dẻo nối sprinkler đạt chứng chỉ FM – DJ25B – đạt áp lực 14bar/ 16bar

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ UL – 175Psi / 16bar LPCB

  Ống mềm nối sprinkler – đạt áp lực 12bar – 16bar chứng chỉ UL/FM

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B700/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B1000/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B1200/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B1500/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B1800/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B2000/Daejin – Korea – đạt chứng chỉ FM – 175Psi / 16bar LPCB

  Ống mềm nối sprinkler – đạt áp lực 175psi – 16bar chứng chỉ UL/FM/LPCB.KFI