dAY MEM NOI SPRINKLER – VIETNAMTNT 024 22625656dây mềm nối sprinkler – vietnamtnt (1)

Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar, 16kg/cm2 UL /LPCB/KFI/FM/MSA.

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar UL

   

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar, 16kg/cm2 UL /LPCB/KFI/FM/MSA.

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ) , dài 1000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ) , dài 1200mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN25 (1” inch )

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 1500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ) , dài 2000mm 16bar UL

  Dây mềm nối sprinkler DJ25UB-700mm – 16bar LPCB – Daejin

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ) , dài 2500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 3000mm 16bar UL

  Sản phẩm Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ) -Daejin – Secc 2019 TP HCM

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch )), dài 3500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 4000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler loại dây DN25 (1” inch ), dài 4500mm 16bar UL