dây mềm nối sprinkler – vietnamtnt (7)

Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 700mm 16bar UL

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 700mm 16bar UL /LPCB/KFI/FM/MSA.

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 1000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 1200mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 700mm 16bar UL /LPCB/KFI/FM/MSA.

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 1000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 1200mm 16bar UL

  Dây mềm nối sprinkler DN20 ( 3/4” inch)

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 1500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 2000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 2500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 3000mm 16bar UL

  Sản phẩm Dây mềm nối sprinkler DN20 -Daejin – Secc 2019 TP HCM

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 3500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 4000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN20 (3/4”), dài 4500mm 16bar UL