dây mềm nối sprinkler – vietnamtnt (1)dây mềm nối sprinkler – vietnamtnt (2)

Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 700mm 16bar UL

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 1000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 1200mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 700mm 16bar, 16kg/cm2 UL /LPCB/KFI/FM/MSA.

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 700mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 1000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 1200mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch )

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 1500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 2000mm 16bar UL

  Dây mềm nối sprinkler DJ25UB-700mm – Daejin

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) , dài 2500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 3000mm 16bar UL

  Sản phẩm Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ) -Daejin – Secc 2019 TP HCM

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 3500mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 4000mm 16bar UL

  Dây mềm inox nối sprinkler DN15 (1/2” inch ), dài 4500mm 16bar UL