Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (4)Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (2)

Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB700/Daejin

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB700/Daejin

  Dj25UB700- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1000- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1200- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1500- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

   

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB700/Daejin

  Dj25UB700- Flexible hose sprinkler/Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1000- Flexible hose sprinkler/Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1200- Flexible hose sprinkler/Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB1500- Flexible hose sprinkler/Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy