Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (5)Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (6)

Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1500/Daejin

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1500/Daejin

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 700mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1000mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1500mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Dj25UB3000- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB2500- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1500/Daejin

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 700mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1000mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1500mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

  Dj25UB3000- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

  Dj25UB2500- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy