ongmemdaejin (9)ongmemdaejin (13)ongmemdaejin (2)ongmemdaejin (12)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler 700mm – DJ25UB700

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB700
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1000
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1200
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1500
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1800

  Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler 700mm – DJ25UB700

  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB700
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1000
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1200
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1500
  Dây mềm INOX nối SPRINKLER DJ25UB1800

  Ống mềm nối sprinkler Dj25UB700