Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (3)

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy Sprinkler DJ25UB1800 – loại 1,8m

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy Sprinkler DJ25UB1800 – loại 1,8m

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1800
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB2000

  Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy Sprinkler DJ25UB1800 – loại 1,8m

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500

  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1800
  Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB2000