Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (9)Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (8)

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy / DJ25Ub1200 – loại 1,2m

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 700mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1000mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1200mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1500mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1800mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 2000mm – đủ bộ

  Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy / DJ25Ub1200 – loại 1,2m – Daejin 

  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 700mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1000mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1200mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1500mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 1800mm – đủ bộ
  Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler – dài 2000mm – đủ bộ