Day mem Inox noi dau phun sprinkler – Vietnamtnt (4)

Dây mềm INOX kết nối đần phun chữa cháy / DJ25UB1500 – loại 1,5m

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Dây mềm INOX kết nối đần phun chữa cháy / DJ25UB1500 – loại 1,5m

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea

  Dây mềm INOX kết nối đần phun chữa cháy / DJ25UB1500 – loại 1,5m

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea

  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea
  Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea