Đầu phun Tyco K=8.0 1/2” Quay lên, Quay xuống

 • Giá thị trường: Liên hệ
  Thông tin chi tiết

  Đầu phun Sprinkler Tyco, Series TY-B, K: 2.8, 5.6, 8.0

  Lắp quay lên (Upright), quay xuống (Pendent), và lắp chìm quay xuống (Recessed Pendent)
  Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

  SIN code:

  TY1151 – Upright 2.8K, 1/2″NPT

  TY1251 – Pendent 2.8K, 1/2″NPT

  TY3151 – Upright 5.6K, 1/2″NPT

  TY3251 – Pendent 5.6K, 1/2″NPT

  TY4151 – Upright 8.0K, 3/4″NPT

  TY4251 – Pendent 8.0K, 3/4″NPT

  TY4851 – Upright 8.0K, 1/2″NPT

  TY4951 – Pendent 8.0K, 1/2″NPT