Sprinkler Protector PS001, PS002 – Vietnamtnt – 02422625656

Đầu phun sprinkler quay lên/ Upright sprinkler PS215

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mã hiệu: PS215

  Hệ số : K=8.0

  Nhiệt độ làm việc:   68 độ C, 79 độ C, 93 độ C

  Đầu phun nước chữa cháy Sprinkler Protector :

  Loại : đầu phun quay lên  /Upright sprinkler 3/4 inch (D20)

  Mã hiệu: PS215

  Hệ số : K=8.0

  Nhiệt độ làm việc:   68 độ C, 79 độ C, 93 độ C

  Chứng chỉ của đầu phun Protector :  UL