Sprinkler Protector PS001, PS002 – Vietnamtnt – 02422625656 – đồng nguyên chất- quay xuongSprinkler Protector PS001, PS002, PS003 – Vietnamtnt – 02422625656- quay xuong- kèm nắp che- quay ngang

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5 Loại 3/4” D20

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – Quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler quay ngang PS217 3/4” D20 K=8.0

  Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 – hở
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 – quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS225 -quay lên – K=8.0

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS226 – Quay xuống K=8.0, Phản ứng nhanh

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 – Quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – Quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS023 quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS182 gắn tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS228 Vách tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 đầu phun hở

  PS025 k=14 , PS026 K=14 , PS019 K=14 PS020 K=14

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5 Loại 3/4” D20

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – Quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler quay ngang PS217 3/4” D20 K=8.0

  Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 – quay ngang
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 – hở
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 – quay lên
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 – quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống
  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 – quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS225 -quay lên – K=8.0

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS226 – Quay xuống K=8.0, Phản ứng nhanh

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 – Quay ngang

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – Quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS023 quay lên K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống K=11.5

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS182 gắn tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS228 Vách tường

  Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 đầu phun hở

  PS025 k=14 , PS026 K=14 , PS019 K=14 PS020 K=14