Đầu phun Spinkler Tyco âm trần TY3531/3551

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Đầu phun Sprinkler Tyco gắn âm trần, Series RFII — 5.6 K-factor

  Găn âm trần quay xuống

  Thời gian đáp ứng nhanh và tiêu chuẩn (Quick & Standard Response)

  Diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

  SIN code:

  TY3531 — 3 mm bulb

  TY3551 — 5 mm bulb