Khi Korea (14)

Cung cấp hệ thống chữa cháy khí HFC-125 từ hàn quốc

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Cung cấp hệ thống chữa cháy khí HFC-125 xuất xứ hàn quốc

  Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125, các loại bình chữa cháy khí HFC-125,

  và bộ thiết bị kèm theo hệ thống

  Hệ thống chữa cháy khí sạch: Gồm Dàn bình khí chữa cháy HFC-125,

  các loại từ HFC-23 (30kg-100kg),

  HCFC-BLEND A từ 35kg-100kg,

  HFC-227ea từ 50kg-150kg),

  HFC-125 từ 50kg-100kg

  Van kích hoạt , Bộ bình khí kích hoạt, Van chọn vùng, Trung tâm xả khí, Ống mềm cao áp, …

  Đồng bộ, xuất xứ từ Hàn quốc.

  Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125