Công tắc chọn chế độ FD5302 Unipos

  • Giá thị trường: Liên hệ

    FD5302 cho phép sao lưu và tách biệt chế độ lựa chọn của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát cho một mạch ngắn và cho một gián đoạn.

    Những lựa chọn khi kích hoạt FD5302:

    + Chế độ điều khiển bằng tay/tự động (AUTO) hoặc chỉ bằng tay.

    + Chế độ vô hiệu hóa chữa cháy.