chuông báo cháy leaders-tech

Chuông báo khẩn cấp Leaders-tech – Hàn quốc

 • Giá thị trường: Liên hệ

   

  • Điện áp: 24Vc
  • Tích hợp hệ thống theo chức năng
  • Cảnh báo cảm nhận khói quang
  • Tiêu chuẩn EU, UL…
  • Mẫu mã : đặc trưng
  • Cực điểm: 2 tiếp
  • Thích hợp môi trường khí hậu
  • Xuất xứ : Korea leaders Tech – Woosung- Bullsan- Alllitelife- Bangjae- Ha kyung- Mirae…Tyco, Dass, Himax, Himax
  • ( Đầu báo cháy khói LTD-5000C, Đầu báo cháy nhiệt leaders tech LTD-1000B, Đầu báo khói LDS-D311A leaders tech, Tủ báo cháy 5 kênh Leaders tech, Tủ báo cháy 10 kênh Leaders Tech, Tủ báo cháy 20 kênh Leaders Tech, Chuông báo cháy leaders Tech, Nút nhấn báo cháy Leaders tech, đèn báo cháy leaders tech )
  •  Đầu báo cháy khói Bullsan, Đầu báo cháy nhiệt Bullsan, Đầu báo khói Bullsan, Tủ báo cháy 5 kênh Bullsan, Tủ báo cháy 10 kênh Bullsan, Tủ báo cháy 20 kênh Bullsan, Chuông báo cháy Bullsan, Nút nhấn báo cháy Bullsan, đèn báo cháy Bullsan )
  • Đầu báo cháy khói Bullsan, Đầu báo cháy nhiệt Bullsan, Đầu báo khói Bullsan, Tủ báo cháy 5 kênh Bullsan, Tủ báo cháy 10 kênh Bullsan, Tủ báo cháy 20 kênh Bullsan, Chuông báo cháy Bullsan, Nút nhấn báo cháy Bullsan, đèn báo cháy Bullsan )
  • Đầu báo cháy khói alllitelife, Đầu báo cháy nhiệt Alllitelife, Đầu báo khói alllitelife, Tủ báo cháy 5 kênh alllitelife, Tủ báo cháy 10 kênh alllitelife, Tủ báo cháy 20 kênh alllitelife, Chuông báo cháy alllitelife, Nút nhấn báo cháy alllitelife, đèn báo cháy alllitelife )
  • Đầu báo cháy khói Mirae, Đầu báo cháy nhiệt Mirae, Đầu báo khói Mirae, Tủ báo cháy 5 kênh Mirae, Tủ báo cháy 10 kênh Mirae, Tủ báo cháy 20 kênh Mirae, Chuông báo cháy Mirae, Nút nhấn báo cháy Mirae, đèn báo cháy Mirae )
  • Đầu báo cháy khói Mirae, Đầu báo cháy nhiệt Huyndai Bang Jae, Đầu báo khói Huyndai Bang Jae, Tủ báo cháy 5 kênh Huyndai Bang Jae, Tủ báo cháy 10 kênh Huyndai Bang Jae, Tủ báo cháy 20 kênh Huyndai Bang Jae, Chuông báo cháy Huyndai Bang Jae, Nút nhấn báo cháy Huyndai Bang Jae, đèn báo cháy Huyndai Bang Jae
  • Đầu báo cháy khói Himax, Đầu báo cháy nhiệt Himax, Đầu báo khói Himax, Tủ báo cháy 5 kênh Himax, Tủ báo cháy 10 kênh Himax, Tủ báo cháy 20 kênh HHimax, Chuông báo cháy Himax, Nút nhấn báo cháy Himax, đèn báo cháy Himax
  • Đầu báo cháy khói Dass, Đầu báo cháy nhiệt Dass, Đầu báo khói Dass, Tủ báo cháy 5 kênh Dass, Tủ báo cháy 10 kênh Dass, Tủ báo cháy 20 kênh Dass, Chuông báo cháy Dass, Nút nhấn báo cháy Dass, đèn báo cháy Dass
  • Đầu báo cháy khói Tyco hàn quốc, Đầu báo cháy nhiệt Tyco hàn quốc, Đầu báo khói Tyco hàn quốc, Tủ báo cháy 5 kênh Tyco hàn quốc, Tủ báo cháy 10 kênh Tyco Korea Hàn quốc, Tủ báo cháy 20 kênh Tyco korea, Chuông báo cháy Tyco korea, Nút nhấn báo cháy Tyco korea, đèn báo cháy Tyco korea