Bình chữa cháy HCFC-123 Blend B 3.5kg hàn quốc

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bình cứu hỏa : Hàn quốc

  Mã hiệu : HCFC-123

  Trọng lượng : 3.5kg

  Nhóm chữa cháy 1A, 3B, C

  tổng trọng lượng bình : 6.4kg

  Áp suất làm việc : 24.5kg/cm2

  Áp suất nạp: 6-10.5kg/cm2

  Bình chữa cháy HCFC-123 hay bình cứu hỏa HCFC-123 được chứng nhận bởi Viện kỹ thuật công nghiệp chữa cháy Hàn Quốc