Ống mềm nối đầu phun DAEJIN

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – được kiểm định theo tiêu chuẩn việt nam – theo cục PCCC.

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – dán tem kiểm định PCCC.

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – có kiểm định PCCC – theo cục PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler có kiểm định PCCC.

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – hãng daejin có kiểm định phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136 của chính phủ.

Ống mềm dành nối đầu phun sprinkler chữa cháy – có tem kiểm định của cục PCCC.

Ống mềm nối Sprinkler - có kiểm định của cục PCCC

ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – kiểm định theo cục pCCC- dán tem kiểm định PCCC

Bài Viết Liên Quan