Một số hình ảnh về dịch vụ bảo trì bảo dưỡng pccc được thực hiện bởi TNT Việt Nam

Hình ảnh công trình dự án mà TNT Việt nam đã thực hiện.

Dự án bảo dưỡng bảo trì, thay thế hệ thống pccc chữa cháy.

Bảo dưỡng hệ thống báo cháy, thay thế bảo dưỡng hệ thống chữa cháy

Thay thế bảo dưỡng tại khu resort miền bắc. sân golf. 

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy- có tem kiểm định

lắp đặt hệ thống pccc và Bảo dưỡng thay thế định kỳ hệ thống PCCC

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – hãng Daejin – có kiểm định của cục PCCC.

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy Sprinkler hãng Daejin – kiểm định theo cục PCCC và cứu nạn cứu hộ Việt nam

Ống mềm dành cho Sprinkler hãng daejin – có tem kiểm định.

Ống mềm cho sprinkler - có tem kiểm định pccc

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy – có tem kiểm định PCCC

Bài Viết Liên Quan