Lắp đặt hệ thống chữa cháy khí HFC-125 Hàn quốc

Hình ảnh tại sân golg FLC Quảng Ninh

 

 

Bài Viết Liên Quan