Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tổ chức HN sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 27/6/2017, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cảnh sát PC&CC Thành phố, các sextoy cho nữ phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận, huyện ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCCC và CNCH, trong đó có nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH. Trong đó, một số công tác được chú trọng thực hiện đem lại hiệu quả cao: mở 3 đợt tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC và CNCH, phối hợp chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền khuyến cáo, cảnh báo người dân trong công tác PCCC; in ấn, phát hành tờ rơi khuyến cáo an toàn về PCCC tới các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ, các hộ gia đình; tổ chức nói chuyện, tuyên truyền về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC; công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCS. Tổ chức rà soát, hướng dẫn các cơ sở lập mới và chỉnh lý 416 phương án chữa cháy; tự diễn tập và phối hợp diễn tập 691 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ… Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố đã tiếp nhận, xử lý trên trên 24.000 tin qua máy điện thoại 114, trong đó có trên 2.000 tin báo cháy, kịp thời điều động trên 1.000 lượt xe chữa cháy và xe chuyên dụng đến hiện trường trực tiếp cứu chữa 302 vụ cháy; trực tiếp tham gia CNCH 41 vụ, cứu được 49 người.

Đ/c Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội chỉ đạo, công tác PCCC và CNCH 6 tháng cuối năm 2017 cần tập trung thực hiện một số nội dung: Làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, phân tích, đánh giá thông tin để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hanh chính liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn PCCC đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn. Phát huy hiệu quả các quy chế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố. Thực hiện https://suongshop.com/sextoy-nu-gioi/ nghiêm các quy định về thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH. Thường xuyên tổ chức lập và diễn tập phương án, cũng như đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS làm công tác chữa cháy, CNCH.

          6 tháng cuối năm 2017, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, qua đó, góp phần đảm bảo an toàn PCCC và giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội./.

Bài Viết Liên Quan