Cách tính hệ số K của đầu phun Sprinkler

Hệ số K sprinkler là gì ? 

Trong kỹ thuật phòng cháy chữa cháy , công thức hệ số K được sử dụng để tính tốc độ xả từ vòi phun Sprinkler, vòi phun có thể là : vòi phun nước, vòi phun chất chữa cháy, vòi phun màng nước,,, hoặc vòi phun từ hệ thống nước chữa cháy,

Hệ số K được tính như sau :

Ở đây : q là tốc độ dong chảy được tính bằng Lít/phút

P là áp suất tại vòi tính bằng bar

K là hệ số được tính bằng l/m

Ví dụ :

Ví dụ tính hệ số K của đầu sprinkler:

Tính hệ số K của sprinkler để đảm bảo lưu lượng phun của 1 đầu là 0.96 l/s với cột áp nước tại đầu phun là 10 m.

Giải:

Đổi đơn vị: 0.96l/s= 57,6 l/phút; 10m H2O = 1 bar (P)

Theo tiêu chuẩn; Ta có: K= Q/ (căn bậc hai của P)= 57.6/(căn bậc hai của 1 bar)= 57.6 (LPM/ bar1/2).

Tra catalogue của nhà sản xuất sprinkler (khung màu đỏ của bài viết này) ta chọn: K= 5.6

Tra cứu theo bảng dưới đây để biết được nên chọn K sprinkler bằng bao nhiêu.

hoặc tra cứu theo dòng sau :

K=2.8 GPM/psi1/2  tương đương với 40,3 LPM/ bar1/2

K=5.6 GPM/psi1/2  tương đương với 80,6 LPM/ bar1/2

K=8.0 GPM/psi1/2  tương đương với 115,2 LPM/ bar1/2

 

Bài Viết Liên Quan