Trung tâm báo cháy 4 vùng MAG4M

 • Giá thị trường: Liên hệ
  • 4 vùng giám sát đầy đủ với tối đa 32 đầu báo và không giới hạn nút nhấn khuẩn;
  • 2 ngõ ra còi giám sát – 300mA mỗi ngõ;
  • 1 ngõ ra relay lỗi và 1 ngõ ra relay báo động lửa;
  • Kích hoạt EOL cho phép tiếp tục giám sát các ngõ ra;
  • Walk test
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ;
  • LED hiển thị;
  • Khóa an toàn;
  • Hộp kim loại;